DATE PERSONALE

Informațiile utilizatorilor site-ului Equestria.ro sunt confidențiale și vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu partenerii acestuia. Orice date specifice privitoare la situația și starea produselor se pot obține contactându-ne online, la coordonatele cuprinse în prezentul site https://www.equestria.ro.

Pe site-ul Equestria.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010 nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Pentru o mai bună înțelegere a acestor clauze, va rugăm consultați Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (www.dataprotection.ro).

 

SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Societate numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc.

Ne dorim ca experiența dumneavoastră cu site-ul Equestria.ro sa fie una cat mai plăcută. De aceea, datele demografice pe care ni le furnizați sunt esențiale pentru ca noi să vă oferim servicii personalizate de cea mai bună calitate.

Equestria.ro nu va folosi datele dvs. pentru a face SPAM

 

PRELUCRAREA PLĂȚILOR ONLINE

Equestria.ro nu primește și nu stochează datele necesare efectuării plăților online. Aceste date sunt transmise de către dvs. direct procesatorului de plăți online cu care lucrăm: MobilPay.

Pentru a putea gestiona în bune condiții relația cu dumneavoastră, Equestria.ro poate stoca următoarele informații: adresa de email, date de contact (adresă, telefon), cookie-uri, IP-uri, informații despre ISP-uri (Internet Service Provider, furnizor de servicii internet, de exemplu RDS-RCS), browserul folosit de vizitator pentru a accesa pagina (de exemplu Internet Explorer sau Firefox), data și ora vizitei, respectiv informații despre care subpagini au fost vizitate.

Datele personale ale utilitarilor site-ului Eqeustria.ro vor fi prelucrate astfel:

 • Firma procesatoare de plăți online (MobilPay) va avea acces la numele, adresa, numărul de telefon și adresa de email a tuturor clienților care optează pentru plata cu cardul

 

FRAUDA

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului Equestria.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul Equestria.ro va fi considerată o tentativa de fraudare a site-ului Equestria.ro și se va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010 nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. Clientul iși asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010 își declină orice responsabilitate, în situația în care un client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010. Clientul va informa ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010 asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010 nu promovează SPAM-ul. Orice client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

Comunicările realizate de către ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010 prin mijloace electronice de comunicare la distanța (e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Site-ului/Conținutul, ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010 își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.
 • de a altera sau de a modifica conținutul Siteului sau orice corespondentă expediată prin orice modalitate de către ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010 către Client.
 • de a afecta performantele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.
 • de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010 către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010 colectează date cu caracter personal , pe paginile site-ului Equestria.ro numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
 • scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010 să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

 

DREPTUL DE ACCES LA DATE

Oricare Membru sau Client, are dreptul de a obține de la ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta.

 

DREPTUL DE INTERVENȚIE ASUPRA DATELOR

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV EQUESTRIA 2010, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.